Tunnganarniq Nunagijavut - Meeka Kakudlluk and Celina Kalluk

Jessie Kangok hosts Tunnganarniq Nunagijavut LIVE on February 15th, 2021 with guests Meeka Kakudlluk and Celina Kalluk.

ᔨᓯ ᖃᖑᖅ ᑐᖓᓇᕐᓂ ᓄᓇᒋᔭᕗᑦ, ᓴᕿ˙ᔭᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ˙ᕕᕗᐊᕆ 15, 2021 ᖃᐃᖁᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ˙ᒥᑲ ᑲᑯᑦᓗᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓕᓇ ᑲᓪᓗᒃ.