Tunnganarniq Nunagijavut - Carissa Metcalfe-Coe and Aliqa Illauq

Host Jessie Kangok talks with Aliqa Illauq, an instructor and facilitator at Nunavut Sivuniksavut, and Carissa Metcalfe-Coe, a student at Carleton University LIVE on Tunnganarniq Nunagijavut February 1st, 2022. 

ᑐᖓᓱᒃᑎᑎᔨ ᔨᓯ ᖃᖑᖅ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᖅᑐᖅ ᐊᓕᖁ ᐃᓪᓚᐅᖅ ᐃᓕᓴᐃᔨ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᑦ-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᕆᓴ ᒥᑦᑲᕝ-˙ᑯ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ Carleton University-ᒥ ᓴᕿ˙ᔭᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᑐᖓᓇᕐᓂ ᓄᓇᒋᔭᕗᑦ ˙ᕕᕗᐊᕆ 1, 2022.